خمین

مراکز منتخب

ویژگی‌های فودشهر

موقعیت یابی رستوران ها

ما سعی داریم کلیه ایستگاه های غذایی را که در اطراف موقعیت جغرافیایی شما هستند پوشش دهیم، لذا می توانید به همه آن ها دسترسی پیدا کنید.

سرعت در صرف سفارش

فودشهر در راستای مدرنیزه نمودن نیازهای روزمره شما قصد دارد با صرف زمان کوتاهی بتوانید غذای مورد نظر خود را سفارش و در محل مورد نظر صرف بفرمایید.